نرخ تکمیل سفارش چیست؟ و چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟

نرخ تکمیل سفارش چیست

نرخ تکمیل سفارش چیست؟

نرخ تکمیل سفارش روشی است برای محاسبه اینکه چه درصدی از سفارشات مشتری نسبت به کل سفارشات به طور کامل و به‌موقع تحویل داده شده است.

به‌عبارت‌دیگر، نرخ تکمیل سفارش به شما می‌گوید که چه اندازه شما با دقت به مشتریان خود سرویس‌دهی می‌کنید. درک نرخ تکمیل سفارش بسیار مهم است زیرا تأثیر بسزایی در وفاداری مشتری دارد.

نرخ تکمیل پایین به این معنی است که شما محصول و خدمات کافی برای رفع نیاز مشتری و تکمیل سفارشات را ندارید و درصد بالایی از مشتریان خود را از دست می‌دهید و ممکن است از رقبای شما سفارش دهند و خرید نمایند.

نحوه محاسبه نرخ تکمیل سفارش

محاسبه نرخ تکمیل سفارش بر اساس تعداد سفارشات “ارسال شده (Shipped)” در طی 90 روز گذشته یا بازه‌های متفاوت و دلخواه می‌توان به دست آورد. تعداد سفارشات “ارسال شده” بر تعداد کل سفارشات، به‌غیراز سفارشات “لغو شده (Canceled)” تقسیم می‌شود.

فرمول محاسبه نرخ تکمیل سفارش

توجه: سفارشات با عنوان ” لغو شده (Canceled)” در محاسبه نرخ تکمیل سفارش در نظر گرفته نمی‌شود. سفارشات “لغو شده” شامل مواردی است که به فروشنده بازگردانده شده است.

به‌عنوان‌مثال در انبار 70 عدد محصول موجود است و سفارش مشتری 100 عدد است. طبق فرمول نرخ تکمیل سفارش 70٪ است و 70 درصد نیاز مشتری را می‌توانیم برطرف کنیم.

https://orwiki.org/m:RS2