حافظ بهاری

کارشناس سئو، طراح سایت، مهندس کشاورزی و IT

فناوری اطلاعات

دستیار هماهنگی جلسات و تقویم
شرایط پیاده سازی هوش کسب و کار