حافظ بهاری

کارشناس سئو، طراح سایت، مهندس کشاورزی و IT

فناوری اطلاعات

شرایط پیاده سازی هوش کسب و کار