قالب html به زودی Petals

قالب html به زودی فارسی

قالب HTML راست چین و فارسی شده برای موقعیت‌هایی که سایت در حال تعمیر است و یا در حال طراحی است میتوانید استفاده کنید:

این قالب را می‌توانید از لینک زیر دانلود کنید:

https://github.com/hafezbahari/petals-rtl-html-coming-soon/archive/refs/heads/main.zip